Zwemvijver Boekenbergpark

Deurne

De nieuwe inrichting van het Boekenbergpark en de omvorming van het zwembad tot ecologische zwemvijver brengen opnieuw eenheid, uniformiteit en harmonie in het park. Respect voor de ziel en de genius loci van het Engelse landschapspark vormt de basishouding voor het ontwerp van het masterplan. Naar analogie met de oorspronkelijke parkfolies, zoals de voormalige Chinese toren, worden opnieuw drie parkpaviljoenen als hedendaagse toevoegingen ingeplant. Grenzend aan de ligweide worden twee parkpaviljoenen met sanitair, douches, kleedcabines en lockers uitgerust. De beveiligde toegang tot de eigenlijke zwemvijver wordt verzorgd door een derde paviljoen dat de rol van markant poortgebouw vervult.

 

opdrachtgever
stad Antwerpen, Axima services

fase
gerealiseerd

oppervlakte
11.068 m²

 

OM/AR_zwemvijver Boekenbergpark

De markante paviljoenen dragen zowel functioneel als esthetisch bij tot de opwaardering van het park. Ze zijn bekleed met roestbruin cortenstaal. Dit vandalismebestendig materiaal leent zich uitermate voor de toepassing van vrije vormen en sluit zowel qua kleur als qua veroudering (natuurlijk oxidatieproces) aan bij de omgeving. Het aantal gevelopeningen is omwille van inbraakpreventie en vandalisme tot het minimum beperkt. Alle openingen zijn afsluitbaar met poorten of luiken uit cortenstaal. In geopende toestand is (sociale) controle op wat er in de gebouwen gebeurt mogelijk. Met hun eigentijdse en dynamische toets versterken ze het contrast authentiek en hedendaags en dragen de dienstgebouwen zelfs in gesloten toestand bij tot de opwaardering van het parklandschap.

OM/AR_zwemvijver Boekenbergpark
OM/AR_zwemvijver Boekenbergpark
  • OM/AR_Zwemvijver Boekenbergpark
    1/3
  • OM/AR_Zwemvijver Boekenbergpark
    2/3
  • OM/AR_zwemvijver Boekenbergpark
    3/3

samenwerking
Atelier EOLE Paysagistes (zwemvijver)
OMGEVING (landschap)
Arwo bouw (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING