Zwarte Leeuwstraat

Bonheiden

Op een verlaten terrein wordt een inbreidingsproject gerealiseerd met een publieke tuin en 19 sociale woningen. De herbestemming van het leegstaand kloostergebouw tot 5 appartementen en de realisatie van 14 nieuwbouwwoningen zorgt voor een opwaardering van het centrum van de woonkern Diedonken.

opdrachtgever
Volkswoningen van Duffel

fase
gerealiseerd

oppervlakte
2.033 m²

OM/AR_Zwarte Leeuwstraat
OM/AR_Zwarte Leeuwstraat
OM/AR_Zwarte Leeuwstraat
OM/AR_Zwarte Leeuwstraat

Het groene karakter van de straat, met de typische voortuinstrook, wordt voortgezet en versterkt. Met respect voor de karaktervolle en statige uitstraling van de baksteenarchitectuur wordt aan de zijgevel een beperkte uitbreiding van het klooster voorzien. De nieuwbouwvleugel wordt niet haaks op de bestaande schoolvleugels ingeplant. Daardoor draagt de inplanting bij tot de ritmiek van het straatbeeld, waarin bebouwd en onbebouwd elkaar aan een hoog tempo afwisselen. De opvallend vormgegeven kop is verheven boven het maaiveld, en gaat de dialoog aan met de architectuur van het naastgelegen schoolcomplex. Met een weloverwogen keuze van het metselwerk en het doortrekken van de kenmerkende betonstroken worden oud en nieuw verweven tot een samenhangend geheel.

De woongelegenheden zijn maximaal zuidgericht. Een passieve zonnewering wordt gerealiseerd met een doorlopende luifel boven de terrassen. Waar nodig wordt dit principe aangevuld met beweegbare panelen. De gelijkvloerse apparte-menten zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.

OM/AR_Zwarte Leeuwstraat
OM/AR_Zwarte Leeuwstraat
OM/AR_Zwarte Leeuwstraat

samenwerking
IRS Depré (stabiliteit en technieken)
XenAdvies (EPB)
FI Safety Consult (veiligheidscoördinatie)
Sogiaf (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING