Wooncoop Ekelen

Herentals

Een groene site in Herentals, vlakbij openbaar vervoer en de fietsostrade, wordt op gevoelige wijze opgeladen met een cohousing project. 4 volumes, die 25 wooneenheden en een collectief paviljoen herbergen, worden doordacht ingeplant en geven zo vorm aan diverse schakeringen van buitenruimtes.

opdrachtgever
Wooncoop

fase
verkavelingsvergunning

oppervlakte
2.899 m²

De opdracht kadert binnen de globale structuurschets Wuytsbergen-Ekelen. Op de site bevinden zich enkele waardevolle eiken die een structurerende rol spelen bij de inrichting van de projectzone. Aanvullend versterken nieuwe bomen en groene corridors het groene karakter.

Twee bouwvolumes worden telkens verbonden door de primaire verticale buitencirculatie. Deze knooppunten worden met aandacht voor de volumewerking van het project uitgewerkt. Via een pad doorheen de site (de hoofdas) worden de twee knoppunten met elkaar verbonden.

De horizontale circulatie om de woning te bereiken bevindt zich uitpandig aan de zijde van het collectief binnengebied. Deze circulatie wordt uitgewerkt in een open passerelle structuur. Naast een verbindende functie vervult deze paserelle ook de rol van een gemeenschappelijke terrasruimte waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Op deze manier beschikt elke woning over minstens twee buitenruimtes met verschillend karakter: een privaat terras en de extra buitenruimte op de passerelle. De woningen op het gelijkvloers beschikken over een semi-private tuinzone, welke natuurlijk overgaat in de collectieve tuin.

Binnen één woonblok worden verschillende woonvormen voorzien voor uiteenliggende generaties en gezinsvormen.

Bio-ecologisch bouwen staat centraal in het ontwerp.

samenwerking
in overleg