VIBO

Oud-Turnhout

De masterplanvisie vertrekt vanuit een stedenbouwkundige benadering met groen als bindende factor en mobiliteit als sleutel tot een kwalitatieve ontwikkeling. Vanuit deze invalshoek wordt de site geïdentificeerd als een aaneenschakeling van groene kamers met elk hun eigen identiteit.

De strategisch centraal ingepaste bebouwingszones ondersteunen het doorlopend groengebied, bieden de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen te integreren, nemen het bestaande kasteeltje als onthaalfunctie van de campus op en verleggen het zwaartepunt van de ontsluiting naar de optimale locatie aan de Steenweg op Mol. Het masterplan laat, met de centrale ontwikkeling van de scholencluster, een veelvoud aan samenwerkingen toe. De toegang en de zichtbaarheid vanaf de Steenweg op Mol bieden de mogelijkheid om allerhande verenigingen het domein, sportlokalen en andere ruimtes te laten gebruiken. Zo kunnen onderhoudskosten van gebouwen en terrein worden gedeeld.

opdrachtgever
vzw Vrij Instituut Voor Buitengewoon Onderwijs

fase
werf

oppervlakte
5.900 m² nieuwbouw
660 m² renovatie

links
video start van de werken
video ontwerp campus 

 • masterplan VIBO
  1/4
 • OM/AR_Campus De Brem
  2/4
 • OM/AR_Campus De Brem
  3/4
 • OM/AR_Campus De Brem
  4/4

Het masterplan werd opgemaakt met het oog op een brede scholencampus waarbij expliciet rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige noden en aanpassingen. Door de bebouwingszones in relatie met de bestaande gebouwen strategisch in te planten wordt een beheersbare en overzichtelijke scholencluster gevormd die zich ontwikkelt vanuit het hart van de groene site. Om het specifieke karakter van het onderwijs waarvoor VIBO wil staan te ondersteunen en alle aangeboden opportuniteiten van de plek optimaal in het ontwerp te integreren, wordt er vertrokken van een integrale aanpak waarbij de geborgen leer- en leefwereld gevrijwaard blijven. De relatie binnen/buiten is daarbij primordiaal, niet enkel voor de nieuw te ontwerpen gebouwen maar ook voor het totale project. Er wordt ingezet op de micro leer- en leefomgeving tot de macro stedenbouwkundige omgeving op maat van het kind, de begeleiders, de ouders en de verschillende partners op en rond de site.

 • 1/2
 • 2/2

De site ligt tussen twee verkeersaders die de groene zone van oost naar west doorkruisen. De nieuw ontworpen secundaire noord-zuidassen die de twee hoofdverkeersassen verbinden, structureren en ontsluiten de site. Aan de westzijde van de projectzone loopt een ondergrondse gasleiding. Deze bouwvrije zone wordt ingericht als bufferzone tussen de schoolsite en de naastliggende woonwijk. De bestaande groene buffer tussen de schoolsite en de aangrenzende serviceflats en het woonzorgcentrum wordt een groene fiets- en wandelweg. De site zelf is een aaneenschakeling van groene kamers met elk een eigen identiteit. Het nieuwe ontwerp versterkt de begrenzing van deze kamers en zorgt mede door een uitgekiende inplanting van de nieuwe gebouwen dat de doorwaadbaarheid van de site beter gedefinieerd wordt. Grote delen van de site worden publiekelijk toegankelijk, de schoolzones worden daar waar het noodzakelijk is, omheind. De opdeling in bestaande en/of nieuwe entiteiten zorgt ervoor dat de gebouwen elk apart kunnen functioneren en een relatie kunnen aangaan met de omgeving of andere entiteiten. Elke entiteit heeft een toegang die secundair is aan de hoofdtoegang. De kinderboerderij kan bijvoorbeeld een meerwaarde vormen voor de bewoners van de serviceflats en het woonzorgcentrum. Anderzijds kunnen de leerlingen die tuinbouw studeren als pedagogisch project ingezet worden om de tuin van deze senioreninfrastructuur te onderhouden.

 • 1/7
 • 2/7
 • 3/7
 • 4/7
 • 5/7
 • 6/7
 • 7/7

Voor de volumetrische uitwerking vertrekt vanuit de typologie van de Kempische langgevelschuur. De grote raampartijen en de doordachte inplanting ervan zorgen voor doorkijkassen die samen met de uitsnijdingen uit de volumes en het verspringend ritme van de dakvlakken de gebouwen een transparante luchtigheid geven en de grens tussen natuur en gebouw vervaagd.

 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4

OM/AR streeft  samen met AIM architecten naar een maximale beperking van de energetische en ecologische impact. Architectonische en sociale duurzaamheid, compactheid, flexibele structuren, zorgvuldig gekozen lichtopeningen en meervoudig ruimtegebruik zijn hierbij van groot belang. Het ontwerpvoorstel ambieert een brede scholencampus op maat van het kind, de begeleiders, de ouders en de buurtbewoners.

samenwerking
AIM architecten (architectuur)
Studiebureau Van Hoorickx (stabiliteit)
Groep Infrabo nv (technieken en EPB)
OMGEVING (landschap)
Hooyberghs (aannemer)

 

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING