Stoktse Plein

Turnhout

OM/AR ontwikkelde een totaalvisie voor een 30-tal woningen waarvan een beperkt deel te renoveren. Naast het bouwen en verbouwen is er een grote bekommernis om vanuit de sociale duurzaamheid aandacht te besteden aan een verbeterde toegankelijkheid en een optimaler gebruik van het groene binnenplein.

Het huidige bouwblok sluit zich volledig rondom het binnengebied, dat wordt gekenmerkt door een slechte toegankelijkheid, een dubbele rij garageboxen, een kaartersclub en jeugdlokalen. Het plein heeft tal van mogelijke kwaliteiten, maar interageert momenteel nauwelijks met de omgeving buiten het bouwblok.

opdrachtgever
De Ark

fase
werf

oppervlakte
8.290 m²

OM/AR_Stoktse Plein

OM/AR trekt met haar ontwerp de ‘stop’ uit het bouwblok en met een nieuwe filter zoekt het naar een evenwicht tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Het binnenplein wordt geopend door de inpassing van een specifieke typologie. Deze herdefinieert de straatwand, herbekijkt de toegankelijkheid tot het plein en verzoent nieuwbouw met hernieuwbouw. Tot slot integreert deze typologie het parkeren opnieuw in het geheel, door de toepassing van een parkeerdek en staat de aandacht voor de fiets centraal.

Het ontwerp omvat in totaal 37 nieuwe en betaalbare woonentiteiten ter vervanging van de 21 bestaande en verouderde woningen.

  • OM/AR_Stoktse Plein
    1/2
  • OM/AR_Stoktse Plein
    2/2
OM/AR_Stoktse Plein
OM/AR_Stoktse Plein

samenwerking
Jo Moens (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)
Vicave (EPB)
Asbt (veiligheid)
OMGEVING (landschap)
Artem (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING