Sneppenbos

Boechout

Op het voormalig militair domein Bulka ontwerpt OM/AR in samenwerking met Zwarts & Jansma architecten en OMGEVING een nieuw sport- en recreatiecentrum voor Boechout en Vremde. Via een intensief participatief proces met de betrokken verenigingen zijn het gewenste programma en de ruimtelijke compositie van het gebouw en het park vastgelegd. Op basis van de resultaten van deze stedenbouwkundige ontwerpopdracht wordt het sportpark verder uitgewerkt.

 

opdrachtgever
gemeente Boechout en Autonoom Gemeentebedrijf Boechout

fase
gerealiseerd

oppervlakte
5.200 m²

OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
 • OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
  1/2
 • OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
  2/2

De nieuwe sporthal wordt tegen de loodsen van het naastliggende containerpark gebouwd. Daardoor blijft er voldoende ruimte over voor een sportpark dat het achterliggende natuurgebied laat doordringen tot aan de straat. Het gebouw werd sober ontworpen met aandacht voor vele zichtrelaties. Een buitenpasserelle op de verdieping vormt een eenvoudige en functionele verbinding tussen de binnen- en buitenruimte.

 • OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
  1/2
 • OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
  2/2
OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout

Het sportpark bestaat uit een natuurgrasveld met voorzieningen voor speer-en discuswerpen en twee kunstgrasvelden (uitgerust met leunhekken, ballenvangers, dug-outs). Daarnaast zijn er zes petanquevelden, een Finse piste en een sprintpiste van 110 meter in het park voorzien. Het achterliggend natuurgebied infiltreert in het park door het sporadisch toevoegen van bomen aan de randen en doorgaande wandelroutes in het park. Het regenwater wordt opgevangen in landschappelijke grachten die rond het terrein zijn aangelegd. Zij vormen tevens de afsluiting.

OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout
OM/AR_Sport- en recreatiecentrum Sneppenbos Boechout

samenwerking
Zwarts & Jansma architecten (architectuur)
OMGEVING (landschap)
BAM contractors en Adec Sport (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING