Sint Ursula

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Het Sint-Ursula instituut staat internationaal bekend door zijn neogotische kloosterkerk en wintertuin in art nouveau. OM/AR is sinds 1996 bezig met de grondige renovatie en restauratie van dit complex. Het doel van de renovatie en restauratie is tweeledig: ten eerste gaat het om een respectvolle instandhouding van het beschermd cultuurhistorisch patrimonium, en ten tweede dient het scholencomplex aangepast te worden aan hedendaagse normen en eisen op onder meer pedagogisch, organisatorisch en (brand)technisch vlak. Dit veelomvattende werk gebeurt in fases op het tempo van subsidiegoedkeuring van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

opdrachtgever
vzw Onderwijsinrichting van de Ursulinen begeleid door Stichting Kempisch Landschap, Instituut en Stichting van Openbaar Nut van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver vzw

fase
gerealiseerd en aanbesteed

oppervlakte
22.042 m²

  • OM/AR_Sint Ursula
    1/3
  • OM/AR_Sint Ursula
    2/3
  • OM/AR_Sint Ursula
    3/3
OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula

De site van de Zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver omvat een klooster-, scholen en zorgsite, die als geheel eigendom zijn van de Zusters Ursulinen en waar momenteel 4 VZW’s actief zijn. De diverse vzw’s staan in voor het beheer van het Sint-Ursula Instituut, het woonzorgcentrum Huize Sint- Angela, de Wintertuin en de rest van de site. De Zusters Ursulinen wensen de toekomst van de site en de cultuurhistorisch waardevolle delen (zowel exterieur als interieur) te vrijwaren. Verschillende delen van het complex vragen in de directe en nabije toekomst om een herbestemming. Toekomstige functies moeten samengaan met de huidige werking (klooster, educatie en zorg) en passen binnen de historische context.

 

OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula

Een masterplan en inrichtingsschetsen werden opgemaakt en waren bedoeld om te worden voorgedragen als kern van de voorstudie voor een door de bevoegde overheid op te maken gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat het toekomstig juridisch kader voor de gewenste ontwikkeling zal vormen. Hiertoe worden zij stapsgewijze ingebracht in een planvormings- en besluitvormingsproces dienaangaande. Het gedragen karakter van het masterplan doelt zowel op de betrokken partners van de opdrachtgever op de site, als de bevoegde overheden zoals het gemeentebestuur, ruimtelijke ordening en erfgoed. Volgend op dit masterplan wordt nu de opdracht gegeven een beheersplan op te maken in combinatie met de concrete uitwerking van bepaalde ruimtes.

OM/AR_Sint Ursula
OM/AR_Sint Ursula

samenwerking
IRS (stabiliteit)
Libost (technieken)
BE-consult (veiligheid)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING