Rodekruislei – Lageweg

Duffel

Op de sites Rodekruislei en Lageweg te Duffel ontwerpt OM/AR 64  wooneenheden. Op site NB2 worden 35 wooneenheden afgebroken en wordt er een vervanginsbouw van 51 wooneenheden uitgewerkt. Op site NB3 ambieert men een verdichting van 8 wooneenheden tot 13 wooneenheden.

 

De vervangingsbouw zorgt voor een sociale mix van koop- en huurwoningen volgens de gevraagde typologieën.
De stedenbouwkundige studie legt de basis voor een kwalitatieve, meer duurzame woonontwikkeling op maat van de wijk en de directe omgeving. Wonen gebeurt er compact, op wandelafstand van de kern, en met zicht op een groene ruimte en auto’s worden maximaal geweerd om duurzame alternatieven te stimuleren.

Het openbaar domein wordt duidelijk vormgegeven. Zo wordt er door de precies plaatsing van de woonvolumes een plein, een woonstraat een erf een collectieve moestuin vormgegeven. De positie van de woonvolumes stimuleert bovendien de doorwaarbaarheid van de woonwijk. De woonwijk wordt opengetrokken en verbonden. Woningen en publieke ruimte geven elkaar vorm.

 

opdrachtgever
Volkswoningen van Duffel

fase
schetsontwerp

oppervlakte
5.250 m²

Rodekruislei Lageweg sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen
Rodekruislei Lageweg sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen

Door het verschuiven van de verschillende bouwvolumes verandert de positie van elk volume ten opzichte van de centrale groene zone en wordt er een luchtigheid gecreërd  in het nieuwe weefsel, die qua schaal beter aansluit bij de bestaande wijkstructuur. Door de volumes slim te oriënteren geven ze het binnengebied mee vorm. Waar het binnengebied voordien eerder een restruimte was, wordt het nu omgevormd tot een positieve ruimte die bepaald wordt door de positionering van de volumes.

OM/AR opteert voor de kleinschaligheid en de  informaliteit. Om die reden kiezen we bewust voor een doordachte aaneenschakeling, een sequentie van groene ruimten (die overigens al in het bestaande weefsel aanwezig is). Elke open ruimte ruimte krijgt zo een geheel eigen invulling en identiteit op maat van de nieuwe woonbuurt. De kleinschaligheid bevordert zo het sociale gegeven en stimuleert ontmoetingen.

 

Het ontwerpteam is vertrokken vanuit het archetype van een ‘huis’ dat in ieders collectief geheugen wordt geassocieerd met het landelijke wonen. Tevens vinden we deze vormgeving ook terug in de nabije omgeving en sluit het perfect aan bij het vooropgestelde landelijke wonen. Door enkele strategische ingrepen wordt het volume op maat van de projectsite gemodelleerd.

Rodekruislei Lageweg sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen

samenwerking
DS Engineering (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)