Rinkkaai

Gent

Het deelgebied tussen Koningin Fabiolalaan, de spoorbundel en de rivier Leie zal in de komende jaren transformeren tot een bruisende en duurzame nieuwe woonwijk. RINKKAAI nv ontwikkeld  in samenwerking met het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent het nieuwe stadsdeel. Het stadsontwerp omvat meer dan 300 wooneenheden, zorgfuncties, publieke en buurtgebonden commerciële functies en een nieuw buurtpark als onderdeel van het publiek domein. Door een ruime variatie aan woningtypologieën wordt Rinkkaai een intergenerationele stadswijk voor meerdere doelgroepen: jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousinggroepen en (zorgbehoevende) senioren.

opdrachtgever
RINKKAAI nv

fase
omgevingsvergunning

oppervlakte
35.000 m²
ondergrondse parking van 11.000 m²

 • OM/AR_Rinkkaai
  1/3
 • OM/AR_Rinkkaai
  2/3
 • OM/AR_Rinkkaai
  3/3

Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van 6 compacte gebouwen, met elk hun eigenheid binnen een duidelijk gemeenschappelijk DNA. Positie, vorm, hoogte en materiaalgebruik worden afgestemd op de relatie met de directe omgeving. Door de stedenbouwkundige positionering ontstaan groene tussengebieden en gevarieerde zichten vanuit elke wooneenheid.

Het project heeft eveneens verregaande ambities op vlak van duurzaamheid. Het project wordt volledig passief en Bijna Energie Neutraal, door middel van een innovatief energieconcept waarbij o.a. warmte aan het water van de Leie, maar ook aan afvalwater wordt onttrokken. Ook sociale duurzaamheid, duurzame projectfinanciering en participatie en samenwerking met de buurt spelen in het duurzaamheidsconcept een belangrijke rol.

Door een ruime variatie aan woningtypologieën wordt Rinkkaai een intergenerationele stadswijk. Het ontwerp (met o.a. een nieuw buurthuis, een gezondheidshuis, kinderopvang, …) zet maximaal in op het laten ontstaan van een nieuwe gemeenschap, die verbonden is met zijn omgeving. Door de locatie langs de Fabiolalaan en vlakbij het recreatiepark Blaarmeersen biedt het gebied een rustgevende groene context en legt het project verbindingen tussen stad en groen, wonen en ontspannen en de bestaande en de nieuwe buurt.

 • OM/AR_Rinkkaai_visualisatie
  1/3
 • OM/AR_Rinkkaai
  2/3
 • OM/AR_Rinkkaai_visualisatie
  3/3

samenwerking
KCAP architects & planners (architectuur en stedenbouw)
EVR-architecten (architectuur en stedenbouw)
OMGEVING (stedenbouw en landschap)
Fris in het Landschap (landschap)
Establis (stabiliteit)
Common Ground (communicatie en participatie)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING