PPS “Meerle, Ons Dorp”

Meerle

Het kernversterkingsproject “Meerle, Ons Dorp”zet in op het vernieuwen van de dorpskern door de aanleg van een nieuw gemeenteplein op schaal van het dorp, het verbouwen van het bestaande schoolgebouw 4-5-6 en het toevoegen van een polyvalente nieuwbouw (site Raadhuis), het bouwen van 10 gestapelde woningen (site Pastorij) en 24 appartementen met ondergrondse parkeergarage (site Weeshuis). De inplanting, vormgeving en materialisatie van de nieuwe bouwvolumes vertrekt van de genius loci, de geest van de plek. De nieuwe gebouwen nemen een nederige houding aan in de dorpskern van Meerle. De bebouwing respecteert de historisch waardevolle omgeving. Op architecturaal vlak wordt sterk gerefereerd naar de huidige bebouwing, zo worden de nieuwe woonunits op de schaal van het huidige weefsel ingeplant en ontworpen. Deze woningen zijn gericht ontworpen, voor meer specifieke doelgroepen, eigen aan de plek en eigen aan de omliggende architectuur.

opdrachtgever
Stad Hoogstraten

projectontwikkelaar
Van Roey, ICN Development

fase
voorontwerp en opgeleverd

 

  • OM/AR_Meerle Ons Dorp
    1/2
  • OM/AR_Meerle Ons Dorp
    2/2

Site Pastorij
Waar vroeger de oude pastorijwoning stond worden nu 10 nieuwe gestapelde woningen voorzien. Hierbij wordt aandacht besteed aan het versterken en verbinden van het reeds bestaande, maar echter versnipperde, trage netwerk. Door deze nieuwe ontwikkeling 4 voorgevels te geven krijgen de omliggende paden ook een duidelijke toegangsfunctie en worden deze ook bij het ontwerp mee opgenomen en uitgewerkt. De nieuwbouw op site Pastorij vervolledigt de lange, rechte alternerende gevelrij die historisch is gegroeid. De bebouwing wordt mee in deze rij geplaatst maar houdt daarbij ook rekening met het netwerk van doorsteken en wandelpaden op de achterliggende site (site Raadhuis). De volumes houden vast aan de bestaande korrel en zo ook het ritme van de bestaande en omliggende gebouwen. Het geheel is opgebouwd uit 3 bouwblokken en een langerekte carport. De gestapelde woningen hebben elk hun individuele inkom, op het gelijkvloers of via één van de platforms. Er zijn geen gemeenschappelijke inkomhallen of circulatiekokers. De woningen zijn gunstig georiënteerd en ontworpen als doorzontypologie. De private terrassen zijn gepositioneerd rondom de collectieve binnentuin en bevinden zich inpandig in het gebouw. Op deze manier wordt de privacy en effectieve bruikbaarheid van de terrassen gemaximaliseerd. Rekening houdend met de demografische groei in Meerle is er getracht om de woonunits zo flexibel mogelijk in te delen om zo tegemoet te komen aan een breed doelpubliek. Ze zijn ontworpen als meegroeiwoningen waarbij de gelijkvloerse eenheden rolstoeltoegankelijk zijn.

 

OM/AR_Meerle Ons Dorp

Site Raadhuis
De achterzijde van deze site Raadshuis wordt herontworpen tot activiteitenplein. Hier werd getracht om met zo beperkt mogelijke ingrepen toch het nodige aan vernieuwing toe te brengen, alsook het gebied tot één geheel te laten aanvoelen. Het karakter van de ommuurde speelplaats blijft bewaard en wordt verder geïntegreerd door hierop aan te sluiten met de omliggende private tuinen en de inplanting van de nieuwe appartementen op de site Pastorij. Het bestaande schoolgebouw wordt gerenoveerd met respect voor het bestaande en herkenbare gevelzicht. De nieuwe polyvalente ruimte is zo eenvoudig mogelijk ontworpen om hierbij de functionaliteit van het volume te vergroten. Alle functies zitten in het naastliggende schoolgebouw en kunnen uitbreiden in deze nieuwe ruimte. Deze is ook toegankelijk van buitenuit en ook rechtstreeks vanuit de inkomhal. (dit kan interessant zijn bij verhuur aan externen).

samenwerking
LV-architecten (architectuur)
studiebureel M. brosens (stabiliteit)
Multis (technieken)
OMGEVING (landschap)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING