PC Bethanië

Zoersel

Het project omvat een samenhuismodel op basis van twee clusters met collectieve functies en 45 individuele woningen.

OM/AR baseert zich op een samenhuismodel dat inspeelt op het spontaan ontmoeten zonder de privacy van elke bewoner uit het oog te verliezen. We kiezen ervoor om te werken met de typologie van het ‘woonerf’. We opteren voor kleinschalige gebouwen geclusterd rond twee binnenhoven. De gebouwen worden zodanig ingepland zodat de overgang van de eigen woning naar de buitenwereld zeer geleidelijk verloopt.

 

opdrachtgever
Emmaus vzw

fase
wedstrijdontwerp

oppervlakte
3.700 m²

OM/AR_PC Bethanië

Naast het individuele wonen stimuleert dit project ook het spontaan ontmoeten. Aan de hand van een collectief pad, dat de twee woonerven met elkaar verbindt en waaraan de verschillende collectieve ruimtes gekoppeld worden, trachten we de bewoners op een zo natuurlijke wijze samen te brengen. Zo denken we na over hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten, hoe mensen betrokken kunnen worden bij hun nieuwe leefomgeving en hoe tegelijkertijd sociale controle ontstaat op zowel de individuele als collectieve ruimten.

Het ontwerp garandeert een maximale flexibiliteit zonder afbreuk te doen aan het initiële concept en de kwaliteit ervan. Zo kan op een eenvoudige manier het aantal wooneenheden en het aantal collectieve ruimtes op de site gewijzigd worden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

OM/AR_PC Bethanië

samenwerking
Chalybs (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING