Park Piot

Turnhout

Binnen het kader van het ruimer masterplan wil de opdrachtgever, vzw Instituut Heilig Graf, ook de volgende stappen zetten richting de ontharding en omgevingsaanleg langsheen de Baron Frans du Fourstraat. OM/AR architecten zet met het ontwerp van een nieuw park, genaamd ‘Park Piot’, in op extra open ruimte, rust en creativiteit in het centrum van Turnhout.

opdrachtgever
vzw Instituut Heilig Graf

fase
gerealiseerd

oppervlakte
3.000 m²

links

Vlaanderen breekt uit

Park Piot genomineerd voor FEBE awards

FEBE Park Piot

 

 

Door de recente afbraak in 2022 van een deel van niet-geklasseerde schoolgebouwen kunnen we opnieuw zicht geven aan het kostbare patrimonium van het Heilig Graf. Vanuit een zorgvuldige analyse maakt Park Piot een nieuw waardevol stukje groen in de stad. Tegelijkertijd wordt de samenhang van de binnen- en buitenruimtes binnenin de site van het Heilig Graf herselt door het architecturale terug kracht bij te zetten. Een plek met interessante synergiën tussen de school, academie, de buurt en het nieuw ontwikkelde stadsdeel TURNOVA. Tijden de schooluren wordt het patrimonium door onze school gebruikt, maar buiten de schooluren wordt het deels opengesteld voor de academies en de buurt. Dit past ook in onze visie van de ‘brede school’ waarbij gedeeld gebruik aansluit bij een bredere maatschappelijke visie. Het Park Piot was een opportuniteit die mogelijk werd door de onthardingspremie ‘Proeftuinen ontharding’.

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Het ontwerp concentreert zich op drie uitgangspunten die geformuleerd werden uit de projectdefinitie:

1. De realisatie van doorsteken en zichtassen die in lijn liggen met het voorgeschreven masterplan
2. Een leesbare relatie met de Academie en de tegenoverliggende poortgebouwen
3. Het voorzien van architecturale interventies zoals een afsluiting van het plein die transparant en uitnodigend is, voorzetstructuur voor het bestaande gebouw en een nieuwe gaanderij.

Het concept bestaat uit 4 principes die elk op hun manier deze uitgangspunten trachten te benaderen. Het eerste concept bestaat uit de verschillende groen elementen die het park de juiste leesbaarheid en variëteit geven. In het tweede concept wordt er rekening gehouden met de natuurlijke helling van het terrein waar het ontwerp consequent inspeelt op de natuurlijke afwatering. Daarnaast zorgen de nieuwe circulatie lijnen in het derde concept voor drie verschillende segmenten die elk gekoppeld zijn aan hun eigen beleving en karakter. In het laatste concept worden er op de littekens van de gesloopte gebouwen nieuwe architecturale interventies toegevoegd die het park verder ontsluiten.

samenwerking
Marc Claessens (landschap)
Departement Omgeving
Agentschap Natuur en Bos
MCM bvba (aannemer)