OC Sint-Rafaël

Brecht

Het nieuwe Orthopedagogisch Centrum Sint Rafaël te Brecht  zal een nieuwe comfortabele en therapeutische omgeving creëren voor 98 mentaal gehandicapte kinderen en jongvolwassenen. Ter vervanging van de bestaande gebouwen worden er drie paviljoenen opgetrokken die aansluiting vinden bij de naastgelegen school en nieuwe woonontwikkeling langs de Hoeveweg.

opdrachtgever
Broeders van Liefde vzw

fase
fase 1 gerealiseerd
fase 2 gerealiseerd

oppervlakte
6.000 m²

OM/AR O.C. Sint-Rafaël

De ruimtelijke organisatie is gebaseerd op een indeling van de bewoners in leefgroepen. Door de leefgroepen rond een patio te organiseren worden lange gangen vermeden en is indirect toezicht mogelijk. Leefgroepen voor de meest zelfstandige bewoners zijn op de begane grond gesitueerd en staan in direct contact met de parktuin. De begane grond kan door zowel bewoners als scholieren en externen worden gebruikt. Voor bewoners met de meest ernstige beperkingen wordt op de verdieping meer introverte zones gecreëerd. Elke leefgroep beschikt hier over een ingesloten terras. Deze afgesloten buitenruimten zorgen ervoor dat bewoners ongehinderd naar buiten kunnen, maar garanderen toch het toezicht door de begeleiders.

  • OM/AR_OC Sint Rafaël
    1/2
  • OM/AR_OC Sint Rafaël
    2/2
OM/AR O.C. Sint-Rafaël
OM/AR O.C. Sint-Rafaël
OM/AR O.C. Sint-Rafaël

De opdeling van het programma in drie paviljoenen faciliteert een gefaseerde uitvoering, garandeert doorzichten van het park naar het landschap en biedt kansen op het vlak van meervoudig ruimtegebruik. Het centraal gelegen park maakt de wisselwerking mogelijk tussen de verschillende gebruikers van de campus, en kan worden gebruikt voor collectieve ontspanning. Daarnaast garandeert het park een sterke relatie tussen campus en het omringende landschap.

OM/AR O.C. Sint-Rafaël
OM/AR O.C. Sint-Rafaël
OM/AR O.C. Sint-Rafaël
OM/AR_OC Sint Rafaël

samenwerking
All-Ingineering (stabiliteit)
BOTEC (technieken)
Vicave (EPB en ventilatie)
Scott Peeters (kunstintegratie)
DCA (aannemer)
Nico Van Orshoven (fotografie)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING