Nieuwstraat

Vorselaar

De site Nieuwstraat in het dorpscentrum van Vorselaar zal naar ontwerp van OM/AR kwaliteitsvol worden getransformeerd. Het hoekperceel biedt plaats voor 19 sociale woningen.

De bestaande as van waardevolle bomen vormt de basis voor het ontwerp. De groene as verdeelt de projectsite in twee delen en fungeert als structurerend element. Twee entiteiten kijken uit over de collectief toegankelijke tuin in het binnengebied. In een rustig hoekje van de site wordt een gemeenschappelijke moestuin aangelegd om menselijk contact te bevorderen. De woonblokken hebben dezelfde kleinschalige korrel als de dorpse omgeving. De hoek Veldstraat – Nieuwstraat is het zwaartepunt van het project, zowel in densiteit als in functionaliteit. Hier wordt een tegengewicht gegeven aan het hogere volume aan de overkant van de straat.

opdrachtgever
Zonnige Kempen

fase
aanbesteding

oppervlakte
2.200 m²

OM/AR_Nieuwstraat

Het project bestaat uit een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Alle wooneenheden zijn individueel bereikbaar vanaf de straatkant of vanaf de groene as.

Samen met opdrachtgever Zonnige Kempen streeft OM/AR naar een voorbeeldproject op vlak van duurzaamheid. Beide bouwvolumes worden onder andere gevoed vanuit een collectieve installatie met een gasgestookte warmtepomp.

 • OM/AR_Nieuwstraat
  1/3
 • OM/AR_Nieuwstraat
  2/3
 • OM/AR_Nieuwstraat
  3/3
 • OM/AR_Nieuwstraat
  1/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  2/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  3/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  4/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  5/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  6/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  7/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  8/9
 • OM/AR_Nieuwstraat
  9/9

samenwerking
Chalybs (stabiliteit)
SBHeedfeld (technieken)
Xenadvies (EPB)
Asbt (veiligheid)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING