Molenakkers

Rijkevorsel

Voor de huisvestingsmaatschappijen De ARK en Noorderkempen realiseert OM/AR een nieuwe woonwijk met 75 sociale huur- en koopwoningen. De wijk krijgt een ruimtelijke opdeling tussen een meer traditioneel woningtype in het oosten en een hedendaagse interpretatie van de langgevelhoeve met schuur in het westen. Beide delen worden van elkaar gescheiden door een opvallende bomenrij van knotelzen die de hoofdtoegang tot de sociale woonwijk organiseert.

Je krijgt overal het beeld van het ‘erf’ met hoeve en schuur. Iedere hoeve en elke schuur herbergt meerdere woningen met tuintje of appartementen en het resultaat is een grote verscheidenheid aan typologieën en woonmilieus: wonen in een langgevelhoeve gericht naar de straat, een langgevelhoeve met voordeur aan het erf en wonen in schuurwoningen gericht naar het pad (steeg).

opdrachtgever
De Ark en Noorderkempen

fase
definitief ontwerp

oppervlakte
5.700 m²

 • OM/AR_Molenakkers
  1/3
 • OM/AR_Molenakkers
  2/3
 • OM/AR_Molenakkers
  3/3

De wijk moet bovenal een duurzame wijk worden. De gebouwen zijn compact en zeer sober van opvatting en krijgen een eenvoudige en flexibele structuur. Rode baksteen en kleipannen vormen het basismateriaal van de Kempische langgevelhoeve en zorgen voor een uniforme kleur. In navolging hiervan is voor de hoevewoningen geopteerd voor roodkleurige tegelpannen met kleurschakeringen, de meer terugliggende schuurwoningen krijgen een donkere neutrale kleur zodat ze in het straatbeeld meer naar de achtergrond verdwijnen.

Ook in de gevelcompositie wordt heel sterk het totaalbeeld van de hoeve nagestreefd, waarbij er geen duidelijk onderscheid is tussen de individuele woningen. Toegangen en ramen van verschillende woningen worden via witte gevelpanelen verbonden tot een ‘poort’.

OM/AR_Molenakkers
 • OM/AR_Molenakkers
  1/2
 • OM/AR_Molenakkers
  2/2

samenwerking
Jo Moens (stabiliteit)
Botec (technieken)
VICave (EPB)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING