Lindelei – Hogevelden

Duffel

OM/AR architecten werkte een projectvoorstel uit dat zich zowel ruimtelijke als architectonische inpast in de bestaande context. Hierbij worden de bestaande 30 wooneenheden op projectsite NB1 afgebroken en wordt er een vervangingsbouw van 57 wooneenheden uitgewerkt. Momenteel voert OM/AR, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij, verder onderzoek naar een ruimere stedenbouwkundige integratie in de bestaande context door het integreren van Residentie Perwijs binnen deze ontwerpopgave.

 

opdrachtgever
Volskwoningen van Duffel

fase
schetsontwerp

oppervlakte
5.300 m²

Lindelei Hogevelden sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen
Lindelei Hogevelden sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen

Het ontwerp zet bewust in op het verschalen van de ruimte naar een buurtniveau. Door een weloverwogen en doordachte schakeling van de volumes en woningen rondom waardevolle publieke (groen) ruimten wordt het buurtgevoel, de sociale cohesie, gestimuleerd en versterkt. Door in eerste instantie de 2 straten te suprimeren van tweerichtingsverkeer naar enkelrichtingsverkeer, minimaliseren we de footprint van de functionele ruimte, nodig voor de wagen. Daarnaast maximaliseren we de publieke ruimte voor voetgangers en fietsers en creeëren we meer ruimte om diepere tuinstroken in te planten. We kiezen om de 2 straten met elkaar te connecteren door enkele appartementstypolgiën, dwars op de bestaande bebouwing te plaatsen. Zo ontstaat een autoluwe publieke speelstraat/plein, die zich tussen twee huidige straten innestelt. Een functionele wijk, op maat van de auto, wordt zo een wijk op maat van de mens. Tevens worden aan deze nieuwe connectie ook de ontsluitingen van de appartementen aan voorzien.

 

Lindelei Hogevelden sociale huisvesting OM/AR architecten contextueel bouwen

Door in bebouwing te variëren, zowel morfologisch als typolgisch, ontstaat er een rijkere diversiteit in het woonweefsel. Zo is de uitkragende typologie een antwoord om de publieke straat te verbreden, zonder in te boeten op private buitenruimte. De continuïteit, eenvoud, realisme en finesse van de inplanting, zorgt voor de nodige flexbiliteit in een verder stadium.

samenwerking
DS Engineering (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)