De Ceder

Kessel

Naast het realiseren van het gewenste programma van de school is het onze ambitie om de leesbaarheid en logica van de site te verbeteren. We werken de randen van het bouwblok af waarbij de speelplaats, en bij uitbreiding de gehele school- en kerksite, door de gebouwen omarmt wordt als een tuinmuur. De school fungeert als kerktuin en omgekeerd.

opdrachtgever
KOBA HeLi vzw

fase
wedstrijdontwerp

oppervlakte
1.301 m²

Door de inplanting van de nieuwe gebouwen onstaat er enerzijds een ontmoetingsplek die samenwerkt met de kerk en die verder uitgebouwd kan worden tot toeristisch en recreatief onthaalpunt en drager van de passage van de fietsostrade. Door het strategisch positioneren van doorsteken en toegangen wordt het gevarieerde programma van de school fysiek en visueel opengesteld naar de wijk. Grenzen vervagen en de interactie tussen school en buurt wordt geactiveerd.

  • 1/2
  • 2/2

De fasering die we voorstellen toont stapsgewijs aan hoe we de ambitie voor de site wensen te verwezenlijken. Fase 1 omschrijft de wedstrijdfase (cfr. opgegeven budget). In fase 2 wordt het volledige programma van de school gerealiseerd. Bijkomend doen we suggesties voor mogelijke uitbreidingen in de toekomst.

  • 1/2
  • 2/2

samenwerking
Studie 10 (stabiliteit & technieken)
Kollektif (landschap)