Het Hinkelpad

Berchem

Het ontwerp Het Hinkelpad omvat een nieuw schoolgebouw, een speelplaats met luifel en de renovatie van een bestaand gebouw. Het ontwerp zet in op een brede school waar de doorwaadbaarheid, leesbaarheid en logica van de site geoptimaliseerd worden.

 

opdrachtgever
Ankerwijs vzw

fase
wedstrijdontwerp

oppervlakte
2.345 m²

 • OM/AR ankerwijs Hinkelpad
  1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4

De schoolsite vandaag de dag is een versnipperde verzameling van gebouwen zonder duidelijke leesbaarheid en logica. Het gedraagt zich asociaal ten opzichte van de wijk, en zichzelf. Met het openwerken van de hoek aan de Zillebekelaan werd een eerste ingreep gedaan om de interactie tussen de school en de buurt te vergroten. Het publieke plein, waar de markt op vrijdagochtend plaatsvindt, wordt met de buitenruimte van de school verbonden.

De ambitie is om het gevarieerd programma van de site te reflecteren in de wijk. De schil van het bouwblok wordt opengewerkt. Niet alleen de relatie naar de wijk wordt verbeterd, ook binnen de scholensite zelf wordt ingezet op het bevorderen van de visuele en fysieke relaties tussen de verschillende functies/gebouwen. Dit door de bebouwing uit te zuiveren en meer licht en lucht te creëren.

OM/AR Hinkelpad inplantingsplan
 • OM/AR ankerwijs Hinkelpad
  1/3
 • 2/3
 • 3/3

Het ontwerp is enerzijds gebaseerd op de visie van de school: samen leren spelen en elk kind nét iets verder laten springen. Anderzijds wordt ook sterk ingezet op het niveau van de wijk: het Hinkelpad als centrum van leren én leven in de Groenenhoek in Berchem. De school is een belangrijke schakel in het buurtleven. Grenzen vervagen en de interactie tussen school en buurt wordt geactiveerd.

De kleuterschool bestaat uit 2 hoofdgebouwen. De nieuwe luifel is een verbindend element tussen de gebouwen van de kleuterschool en het parochiecentrum met sportzaal. De luifel is een gevolg van de doorsteek onder blok A vanuit de Helderstraat. Deze brede doorsteek in het gevelbeeld zorgt voor inkijk vanuit de straat naar de groene speelplaats. De circulatie op de speelplaats wordt duidelijk georganiseerd door de luifel en een pad dat diagonaal langsheen de groene speelheuvels loopt.

 • 1/2
 • 2/2

samenwerking
Tecon (stabiliteit & technieken)
2B-safe (EPB)
Daidalos Peutz (akoestiek)