Heilig Sacramentskerk

Berchem

De Heilige Sacramentskerk vormt sinds 1953 het hart van de wijk de Groenenhoek te Berchem. Een dens programma met een liturgische ruimte, 16 sociale huurwoningen, een ondergrondse parkeergarage, fietsenstallingen, een plaats voor voedselbedeling en een kinderdagverblijf moeten op de site onderdak vinden.

opdrachtgever
Woonhaven Antwerpen bv

fase
wedstrijdontwerp

 

Het ontwerp van OM/AR architecten creëert een plek voor de wijk die antwoord geeft op de afwezigheid van groene ruimte, met een knipoog verwijst naar de voormalige kerk en nederig aansluit op de bestaande, doch erg gedifferentieerde morfologie van de wijk.

Bij de start van het ontwerp werd een uitvoerige analyse opgemaakt om zo op een subtiele en passende wijze elementen te gaan implementeren in het nieuwe ontwerp. Zo zijn de verschillende woning typologieën afleesbaar in de nieuwe gevels en worden de inkomhallen langs de woonstraat op herkenbare wijze geaccentueerd. Metselwerkverbanden verwijzen naar de bestaande gevelaccenten alsook het historische middenschip van de kerk. Boogvormige ritmering reflecteert de circulatiekernen. De ruimtes voor liturgie, voedselbedeling en het kinderdagverblijf kennen een andere gevelgeleding, om zo ook het programma afleesbaar te maken van buitenaf.

Het project wordt uitgewerkt als 2 onafhankelijke volumes waarbij huisvesting en zingeving worden opgesplitst. Het eerste volume langsheen de Geluwestraat omsluit de sociale woningen en het kinderdagverblijf. Het tweede volume langs de Pervijzestraat omvat de ruimtes voor liturgie en voedselbedeling.

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Door het openwerken van het oorspronkelijke bouwvolume en het visueel verbinden van het voorplein met het binnengebied worden licht- en luchtigheid geïntroduceerd in het bouwblok. Het voorplein en het binnengebied kunnen maximaal onthard worden en versterken elkaar dankzij (het zicht op) het aanwezige groen en het creëren van langgerekte doorzichten.

De gevel van het gebouw langs de Geluwestraat werd voorheen gekenmerkt door een blinde plint. OM/AR brengt met zijn ontwerp levendigheid en sociale controle naar de straat door het kinderdagverblijf en de toegangen tot de woningen aan deze zijde in te planten. Er wordt een grote nadruk gelegd op kindvriendelijkheid met duidelijk herkenbare inkompartijen die bijdragen aan ontmoetingen en een vlotte toegang tot private buitenruimtes vanuit de leefruimte.

De woningen worden ontworpen als doorzonwoningen waarbij pijlers zoals compactheid, het beperkten van circulatieruimte, logische stapeling van woningen en een optimale bezonning belangrijk zijn.

Het gebouw langs de Pervijzenstraat komt uit op het voorplein en omvat liturgische functies. Het is opgedeeld in drie zones: liturgie, een centrale zone met inkom en gemeenschappelijke functies en voedselbedeling.

  • 1/2
  • OM/AR Heilig Sacramentskerk beeld
    2/2

samenwerking
Heedfeld (technieken)
Chalybs (stabiliteit)
Tine Daems (landschap)