Heilig Graf

Turnhout

OM/AR heeft zich ontfermt over de inrichting, renovatiedossiers en verbouwingswerkzaamheden aan het Heilig-Graf-Instituut die kaderen binnen een ruimer masterplan en beheersplan dat in samenwerking met OMGEVING werd opgemaakt.

Het Heilig Grafinstituut is, sinds zijn ontstaan in 1662, een plek waar een continue drang naar optimalisering en vernieuwing heerst. Door het uitbouwen van bestaande opleidingen en gebouwen krijgt de school een sterke dynamiek die in eerste instantie aan de educatieve behoeften tegemoetkomt en verder bouwt aan de kwaliteitsvolle versterking en uitstraling van de school.

Het voormalige minderbroederklooster is een stille getuige van een rijke geschiedenis en een plek met bijzondere potenties. Het bestuur van het Heilig Grafinstituut maakt werk van een definitieve ontwarring van de historisch gegroeide structuur in functie van een hogere beeldwaarde, een vlotter functioneren in combinatie met een aantrekkelijk en hoogwaardig publiek domein.

opdrachtgever
Heilig Grafinstituut

fase
aanbesteding

  • OM/AR_Heilig Graf
    1/2
  • OM/AR_Heilig Graf
    2/2

De leraarskamer (een vroegere bibliotheek) en ontspanningsruimte, alsook enkele nevenfuncties worden heringericht. Om aan het hedendaagse comfort te voldoen werden enkele concepten aangereikt om binnen de bestaande toestand, dewelke ook kadert binnen beschermd erfgoed, een nieuwe invulling te geven.

Op analoge wijze werden nieuwe elementen toegevoegd, zoals meubilair, alsook bestaande elementen gerecupereerd om een synergie tussen oud en nieuw te realiseren. De opdracht kadert binnen de subsidiëringsnormen van Agion en Agentschap Onroerend Erfgoed.

OM/AR_Heilig Graf
OM/AR_Heilig Graf
OM/AR_Heilig Graf
OM/AR_Heilig Graf

samenwerking
OMGEVING (masterplan)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING