Groen Zuid

Hoboken

De sociale woningen vormen de schakel met het bestaande weefsel en de toegangspoort tot het nieuwe woongebied. Zij bekleden een strategische plaats (tussen oud en hedendaags, tussen bestaand en nieuw) in het totale woonontwikkelingsproject.

Er wordt ingezet op de typologie van de tussenmaat. De tussenmaat maakt het mogelijk om de overgangen tussen de domeinen niet abrupt, maar geleidelijk te laten verlopen en als zodanig vorm te geven. Hierdoor kan het collectief een concrete plek worden geboden. Door de tussenmaat centraal te stellen, wordt een andere kleinschalige vorm van collectiviteit in de woonomgeving geïntroduceerd.

opdrachtgever
Woonhaven Antwerpen

fase
gerealiseerd

oppervlakte
10.000 m²

  • OM/AR_Groen Zuid
    1/3
  • OM/AR_Groen Zuid
    2/3
  • OM/AR_Groen Zuid
    3/3

Voor de typologie van de rijwoningen wordt teruggegrepen naar de arbeiderswoning en de bel-etage-woning. De kwaliteiten van beide ‘klassieke’ woontypes, die eigen zijn aan de omgeving, worden geïntegreerd in het nieuwe type. Door de woningen plaatselijk twee meter naar achter te laten springen ontstaat er een bredere voorzone. Deze zone kan onder meer worden ingezet als bloembak, groenzone of loggia. Hierdoor geven de woningen ook iets terug aan de straat. Door de woningen niet te diep te maken en een naar achteren hellend dak te geven, ontstaat een beter bezonbare tuin. De woningen zijn allen van het doorzontype.

OM/AR_Groen Zuid

Een gelijkaardige strategie wordt toegepast op de hoekappartementen. Hier wordt niet gekozen voor een massief volume maar door het loswerken van de volumes ter hoogte van de toegangen ontstaan er aangename binnenruimten die voldoende ademruimte creëren voor alle woningen van het project. Via de straat komt men overdekt binnen in een semipubliek binnengebied dat leidt naar een verticale circulatie. Hierdoor ontstaat een aangename semipublieke ontsluiting op alle niveaus.

OM/AR_Groen Zuid
OM/AR_Groen Zuid
OM/AR_Groen Zuid
OM/AR_Groen Zuid

samenwerking
RE-ST (architectuur)
Chalybs (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)
Vicave (EPB)
Rudi Veelaert (veiligheid)
THV ACH BOUW – FLORE – ROG (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING