Filature du Rabot

Gent

Het ontwerp van OM/AR voor de  nieuwbouw van 16 grondgebonden eengezinswoningen (lot 6 en 7), 28 appartementen (lot 5) en een ondergrondse parkeergarage werd door de jury verkozen tot winnend ontwerp omwille van de rationaliteit, heldere en efficiënte planopbouw in combinatie de architecturale aansluiting op de site. Ook de doorgedreven keuze voor het realiseren van doorzontypes bij zowel de eengezinswoningen als de meergezinswoningen werd als een grote meerwaarde gezien.

opdrachtgever
WoninGent

fase
werf

oppervlakte
3.800 m²

Lot 5 is gelegen in de groene zone en wordt opgevat als een meergezinswoning met een zachte grens tussen publiek en privaat. Hierbij staat het gebouw als het waren met de voeten in het gras en wordt de plint zo levendig mogelijk opgebouwd. Gezien de inplanting van het gebouw worden de vier gevels als voorgevels beschouwd met elk hun eigen karakteristieken. Gezien de vraag naar grotere typologieën wordt ook aandacht besteed aan sociale duurzaamheid, kindvriendelijkheid, herkenbaarheid, leesbaarheid en aan het creëren van een levendige gebouwplint. De toegangen van de gelijkvloerse wooneenheden worden voornamelijk langsheen de plint voorzien. Hierdoor ontstaat sociale controle en ontstaat er een wisselwerking tussen publiek domein en de private woningen.

De verticale circulatie wordt buiten het beschermd volume gebracht en opengewerkt in de gevel. De verticale circulatie wordt beperkt tot twee kernen. Op deze manier wordt ook het aantal woningen per kern bepekrt en vergroot de identificeerbaarheid en sociale controle. Hierdoor wordt een extra sociale laag of gradiënt gecreërd, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze ruimten worden voldoende groot gedimensioneerd om ook bij te dragen tot de kindvriendelijkheid van het gebouw.

 

 

Fillature du Rabot Gent OM/AR architecten sociale woningen WoninGent
Fillature du Rabot Gent OM/AR architecten sociale woningen WoninGent

Lot 7 is gelegen langsheen de straat en kent hierdoor een harde grens tussen het publieke en private domein. De stoep grenst aan de betonnen plint, zonder voortuin of overgangszone. De entrees worden subtiel gemarkeerd door luifeltjes, op maat van de woning, die tevens beschutting bieden aan de ietwat terugliggende inkomdeuren. Het bouwblok wordt geflankeerd door enerzijds de “Filature du Rabot” en anderzijds door de Roggestraat, uitgevend op een open parkeerveld. De steeg, tussen Filature en het ontwerp van lot 7, creëert een doorgang naar het achterliggend gebied en wordt geaccentueerd (mee richting gegeven) door het toevoegen van een derde bouwlaag op deze hoek. De open zijde richting Roggestraat wordt uitgebouwd met een hoekgebouw om een duidelijke ‘kop’ aan het bouwblok te geven. Op deze manier wordt ook deze hoek opgeladen en wordt het bouwblok volumetrisch afgewerkt.

Lot 6 vervolledigt het bouwblok ter hoogte van de Filaturestraat en kijkt uit op het (groene) binnengebied. Hierbij sluit deze woningrij ook aan sluiten bij de reeds bestaande woningen m.b.t. lot 21 t.e.m. lot 9. Het bouwblok richt zich naar de overliggende groenzone en ontwikkeld hierdoor een zachtere grens tussen publiek-privaat, die geaccentueerd wordt door het uitbouwen van inkompartijen in de voorgevel. Op deze wijze ontstaat er een graduele overgang of een tussenschaal op maat, waar bewoners kunnen vertoeven en elkaar ontmoeten.

De woningen worden eenvoudig opgedeeld, met een leefruimte grenzend aan de tuin en slaapvertrekken op de verdiepingen. Alle woningen zijn doorzonwoningen om ook hier de woonkwaliteit en functionaliteit te vergroten.

Fillature du Rabot Gent OM/AR architecten sociale woningen WoninGent