Ekeren III

Ekeren

De opdracht ‘Ekeren wijk III’ betreft de afbraak van woningen in drie wijken in Ekeren en de bouw van een nieuw geheel van 22 eengezinswoningen en appartementen bestemd voor sociale huisvesting. De projectsites gelegen op Pastorijveld, Driehoekstraat en Jos Claessensstraat worden grotendeels bepaald door de specifieke kenmerken van een hoekperceel. De 3 percelen zijn in een matrix volgens eenzelfde strategie ontworpen.

Allereerst wordt bij de 3 projectsites de celwand verder afgewerkt volgens het profiel van de naastliggende percelen. Zo wordt er ingehaakt op de bestaande situatie en wordt het straatbeeld gerespecteerd. Hierna is er gekeken naar de korrelgrootte van de sites door articulaties in de volumes te brengen. Op die manier zijn de projectsites vormgegeven op maat van de wijk. De karakteristieke kenmerken van de hoekpercelen zijn vervolgens versterkt door de architecturale vormentaal en de manier waarop het project ingeplant is.

opdrachtgever
De Ideale Woning

fase
vergunningsaanvraag en uitvoeringsontwerp

oppervlakte
375 m²

 

OM/AR_Ekeren III

Rekening houdend met de oriëntatie per site worden de terrassen optimaal gepositioneerd zodat elke wooneenheid voorzien is van een kwaliteitsvolle buitenruimte en voldoende lichttoetreding. Tot slot is ook de organisatie van voetgangers, fietsers en auto’s georganiseerd op maat van het project, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke site. Dit zorgt voor een heldere toegankelijkheid en organisatie van het publiek en privaat domein.

OM/AR_Ekeren III

samenwerking
Jo Moens (stabiliteit)
SB Heedfeld (technieken)
Raco (EPB en veiligheid)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING