Dompelpark

Waregem

De ambitie van het project is een ruimtelijke en architectonische invulling te concipiëren in het Dompelpark te Waregem, gelegen langs de ringweg. De sociale huisvestingsmaatschappij wenst negentig huurwoningen te realiseren, waarbij de typologieën variëren van grondgebonden en gestapelde ééngezinswoningen tot meergezinswoningen en appartementen.

opdrachtgever
Helpt Elkander cvba

fase
voorontwerp

oppervlakte
7.500m²

OM/AR_Dompelpark

Het vooropgestelde masterplan wordt geoptimaliseerd om de organisatie van het binnengebied zijn kwaliteit te geven. Alle woningen worden geschakeld rondom het Dompelpark, dat zelf in het verlengde ligt van de Dompelbeek. Deze beek doorkruist de site en zal ingezet worden als conceptuele rode draad. Tegelijkertijd dient het park als buffer voor overstromingsgebied en als belangrijkste blikvanger van de nieuwe woonwijk.

De woningen bakenen het Dompelpark af met hoogbouw langs de kant van de ringweg en rijwoningen die aansluiten op de achterzijden van het bestaande verkavelingsweefsel. Dankzij deze variatie sluit de ontwikkeling optimaal aan bij de bestaande omgeving en biedt ze een duidelijke articulatie aan de grenzen van het Dompelpark. Raamopeningen en toegangen worden optimaal naar het centrale groengebied gericht.

Het project laat ruimte voor de verdere ontwikkeling van 190 woningen in tweede fase, ten noorden van de huidige site.

OM/AR_Dompelpark

samenwerking
Building Concepts (architectuur)
Van Geluwe Lieven (stabiliteit)
Tech3 (technieken)
TVH Consult (EPB, Veiligheid)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING