De Kerselaar

Overijse

Op een reeds bebouwd terrein wordt het huidige woonzorgcentrum gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw dat voldoet aan de hedendaagse eisen voor een kwalitatieve zorgverlening. De verschillende gebouwen, zowel de nieuwe als de bestaande, groeperen zich rondom een doorwaadbare centrale tuinzone met enkele waardevolle bomen en een waterpartij. Op deze manier behoud het binnengebied zijn karakter als doorgangszone zodat zowel bewoners als de omwonenden elkaar spontaan kunnen ontmoeten.

opdrachtgever
VZW De Kerselaar

fase
wedstrijdontwerp

oppervlakte
3.208 m²

OM/AR_De Kerselaar

Het nieuwe volume zal onderdak bieden voor twee leefgroepen die strikt gescheiden leven van elkaar. Er wordt een verdere ondververdeling gemaakt in 2 groepen van 8 personen, met een lichte zorgbehoefte, en twee groepen van 10 personen, met een zware zorgbehoefte. Elke leefgroep omvat een eigen dag- en nachtgedeelte die telkens een maximale relatie aangaat met zijn buitenruimtes. Naast de leefgedeeltes bevat het volume ook een dagactiviteitencentrum waar de bewoners met de grootste zorgnood zich creatief kunnen bezig houden onder begeleiding. Op het verdiep wordt een polyvalente ruimte ondergebracht die dienst zal doen als refter of die ook door derden gebruikt kan worden.

Het gebouw is helder leesbaar als een aaneenschakeling van kleinschaligere volumes, met de twee woonclusters als flanken, en het dagactiviteitencentrum als knooppunt hiertussen. Via de volumewerking en de architecturale vormgeving is er gestreefd naar een zekere huiselijkheid zodat het gebouw qua korrelgrootte past binnen zijn omgeving.

  • OM/AR_De Kerselaar
    1/2
  • OM/AR_De Kerselaar
    2/2
OM/AR_De Kerselaar
OM/AR_De Kerselaar

samenwerking
KARMA Architecten (architectuur)
UTIL (stabiliteit en technieken)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder de naam van OMGEVING