De Regenboog

Kessel

Het project te Kessel betreft een nieuwbouw die naast een bestaand schoolgebouw wordt gerealiseerd.
Het programma omvat een internaat (voor 3 leefgroepen), enkele klaslokalen voor de school en overkoepelende programmaonderdelen die zowel door de school als het internaat gebruikt zullen worden. Het programma is opgevat volgens een schikking waarbij de school en het internaat zowel geclusterd kunnen werken, als apart kunnen functioneren

De projectsite wordt omringd door weiden en velden en bevindt zich net buiten het dorpscentrum van Kessel. Het gebouw wordt op een afstand van de Oude Bevelsesteenweg ingepland waardoor het cliënteel op een veilige afstand van het gemotoriseerd verkeer blijft. Het gebouw richt zich voornamelijk naar de achterliggende natuur.

Er wordt ingezet op het mentaal welzijn van de cliënten door de sterke relatie met de kwalitatieve natuur rondom alsook door een heldere en leesbare opbouw van het gebouw. Door geborgen buitenruimtes op maat van de cliënten te creëren in de pit van het gebouw kan er op maat van elke client een buitenruimte aangeboden worden. De buitenaanleg op het terrein zal ook worden aangepakt om verbinding met de omgeving te versterken. Bovendien wordt er in het interieur, gezien het specifieke profiel van de toekomstige bewoners, getracht om zoveel mogelijk huiselijkheid onder te brengen in een zo robuust mogelijk fysiek kader. Op deze manier realiseren we een veilige, aangename, tactiele woonomgeving die indruist tegen het stereotiepe beeld van de klinische instelling.

OM/AR internaat Kessel

Het aanzienlijke programma van eisen wordt op een compacte manier opgenomen in een integraal ontwerp. De slimme planopbouw zorgt er voor dat de dagfuncties, zowel de leefruimten van het internaat als de klaslokalen van de school, steeds gepositioneerd zijn aan de buitenschil van het gebouw waardoor deze optimaal gebruik kunnen maken van het daglicht. De nachtgedeelten, die meer baat hebben bij kleinere raamopeningen voor privacy en comfort, bevinden zich in de kern van het gebouw. Hier worden patio’s voorzien waardoor deze ruimtes op een gepaste manier worden voorzien van licht en lucht.

Deze doordachte structuur zorgt er bovendien voor dat het gebouw aanpasbaar is naar de toekomstige noden van de gebruiker zonder of mits beperkte aanpassingen aan de draagstructuur. Door de rationele planopbouw kunnen er ruimtes worden samengenomen, gescheiden en toegevoegd.

  • OM/AR internaat Kessel
    1/2
  • OM/AR internaat Kessel
    2/2