buso Kristus Koning

Brecht

De scholencampus Kristus Koning ligt aan de rand van het dorpscentrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Kenmerkend voor de site zijn de omvang en het groene karakter van de campus alsook de hoogstaande interbellum architectuur van de oorspronkelijke gebouwen. 

Het nieuwe schoolgebouw wordt vanuit de context vormgegeven waardoor het de gehele site herstructureert. Het vormt voor de gebruikers zowel een referentiepunt als een geborgen plek op de site. Met dit ontwerp wordt er ingezet op zowel een kwaliteitsvolle inpassing in de groene, karaktervolle scholencampus als op een aangename, geborgen en prikkelarme leeromgeving. 

opdrachtgever
vzw Provincialaat de Broeders van Liefde

fase
gerealiseerd

oppervlakte
1.700 m²

  • OM/AR_Kristus Koning
    1/3
  • OM/AR_Kristus Koning
    2/3
  • OM/AR_Kristus Koning
    3/3
OM/AR_Kristus Koning
OM/AR_Kristus Koning

De ‘brug’ tussen de twee delen van het gebouw vormt op het gelijkvloers op natuurlijke wijze de overdekte speelplaats en markeert de toegang tot de patio.

OM/AR_Kristus Koning
OM/AR_Kristus Koning
OM/AR_Kristus Koning

De circulatieruimte van het gebouw grenst aan de patioruimte en herbergt verschillende flexwerkplekken waardoor een open en transparant schoolgebouw ontstaat. Deze combinatie van flexibiliteit en openheid met compacte en serene klaslokalen creëert een aangename leer- en leefomgeving voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het gebouw bestaat uit verschillende zones die zowel apart als in zijn geheel kunnen functioneren. De multifunctionele ruimte op het gelijkvloers kan volledig autonoom functioneren waardoor ze ook buiten de schooluren kan worden gebruikt. Doordat de circulatiezone alle programmaonderdelen met elkaar verbindt, kunnen de ruimten indien nodig op een flexibele wijze worden heringedeeld.

OM/AR_Kristus Koning
OM/AR_Kristus Koning
OM/AR_Kristus Koning

samenwerking
All Engineering (stabiliteit)
Botec (technieken)
Vicave (EPB)
Brebuild (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING