Bibliotheek Zoersel

Zoersel

De bibliotheek Zoersel kadert binnen de herwaardering van de site Pleintje en de ruimere opdracht PPS Zoersel Dorp in samenwerking met OMGEVING. De bibliotheek van Zoersel wordt het nieuwe dorpsicoon. Het gebouw is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen een gebouw op schaal van het dorp enerzijds en de illustratie van zijn rol als hedendaags publiek gebouw anderzijds.

Door een slimme bundeling van de bibliotheek met polyvalente ruimten, administratieve antenne, commerciële ruimte, en een conciërgewoning zal het gebouw een prominente rol vervullen in het vernieuwde dorpsweefsel.

opdrachtgever
De Linde Vastgoed
gemeente Zoersel

fase
gerealiseerd

oppervlakte
1.404 m²

OM/AR_Bibliotheek Zoersel
 • OM/AR_Bibliotheek Zoersel
  1/2
 • OM/AR_Bibliotheek Zoersel
  2/2

Achteraan op de site ontwierp OM/AR ook een beperkte private ontwikkeling gepland met twaalf woningen voor verschillende bewonersgroepen, gemeenschappelijke en private bergingen en een ondergrondse parkeergarage. Een fiets- en wandeldoorsteek en een aantrekkelijk ingericht binnengebied dat publiek toegankelijk blijft, verzekeren de verankering van het nieuwe woonproject in het dorpsweefsel.

 • OM/AR_Bibliotheek Zoersel
  1/2
 • OM/AR_Bibliotheek Zoersel
  2/2

samenwerking
Arcadis (stabiliteit, EPB en technieken)
Elie Regnard (veiligheid)
OMGEVING (stedenbouwkundige studie)
Van Roey (aannemer)
foto’s interieur (mj Smets)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING