Berghmansstraat

Halle

Gelegen aan de nieuwe verbindingsweg tussen Halle-Velden en Halmolenweg, vormt de woonontwikkeling de zuidelijke straatwand van deze nieuwe ontsluiting en creëert ze een ruimtelijk tegengewicht aan de nieuwbouwschool aan de overzijde van deze weg. De inplanting van het woonproject is uitgelijnd met de voorgevellijnen van de naburige bebouwing aan Halle-Velden en Halmolenweg. De 8 grondgebonden woningen worden asymmetrisch geclusterd in twee volumes (van 3 en 5 entiteiten) en zijn van elkaar gescheiden door een tussenruimte die dienst doet als carport en tuin- en fietsberging voor de twee aanpalende woonentiteiten. De overige 6 private bewonersparkeerplaatsen worden aan weerszijden van de woonontwikkeling georganiseerd in parkeerpockets, haaks op de Halmolenweg en Halle-Velden.

opdrachtgever
Van Roey

fase
gerealiseerd

oppervlakte
866 m²

OM/AR_Berghmanstraat
OM/AR_Berghmanstraat
OM/AR_Berghmanstraat

Elke woning is voorzien van een zuid georiënteerde tuin. Achteraan deze tuinen bevinden zich individuele tuin- en fietsenbergingen die te bereiken zijn via een kruiwagenpad dat tot het publieke domein behoort.

OM/AR_Berghmanstraat

De woningen hebben een gevelbreedte van ca. 6,30m en worden georganiseerd op twee bouwlagen. Ze zijn opgebouwd volgens een identiek grondplan wat resulteert in een sobere volumetrie. De alternerend, spiegelende repetitie van de grondplannen vertaalt zich in een uitgesproken ritmiek van verdiepingshoge ramen aan de voorgevel. Een spel van verschillende metselwerkverbanden en terugspringende vlakken zorgt voor een zeker dynamiek die wordt versterkt door een aantal luifeltjes in architectonisch beton als overdekking van de carport en markering van de voordeuren

OM/AR_Berghmanstraat
OM/AR_Berghmanstraat

samenwerking
M. Broossens (stabiliteit)
T-O-M (technieken)
2B Safe (EPB en veiligheidscoördinatie)
Van Roey (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING