Abeelstraat

Mechelen

De renovatie van de sociale woningen kadert binnen een stedenbouwkundige studie voor de herwaardering van de Mahatma Gandhi-wijk in het zuiden van Mechelen. Deze studie heeft als doel de versterking van de eenheid en identiteit binnen de wijk. Hiertoe wordt een vernieuwde en vergroende publieke ruimte ingezet als bindmiddel. Tevens zal de hoogbouw in het zuiden van de wijk worden afgebroken en vervangen door bebouwing die aansluit bij de rest van de wijk. Alle overige gebouwen zullen worden gerenoveerd.

opdrachtgever
Woonpunt Mechelen

fase
gerealiseerd

oppervlakte
7.700 m²

OM/AR_Abeelstraat
OM/AR_Abeelstraat
OM/AR_Abeelstraat
OM/AR_Abeelstraat

De opdracht omvat onder meer de renovatie van 88 Sociale appartementen en de realisatie van 10 sociale nieuwbouwappartementen in het noorden van de wijk. In overleg met de ontwerpbureaus van de andere percelen werden de verschillende gebouwen ontworpen en werden zowel volumetrie als materiaalgebruik op elkaar afgestemd.

De renovatie van de appartementen aan Abeelstraat staat vooral in het teken van het vergroten van te kleine appartementen en het creëren van privébuitenruimten. Door op het gelijkvloers de centrale gang te supprimeren en op de verdieping duplexappartementen te creëren via het opbouwen van dakvolumes, voldoen alle appartementen nu aan de minimale oppervlaktenormen volgens VMSW.

Gevel- en dakterrassen zorgen er voor dat iedereen over een aangename privébuitenruimte beschikt. In het project zijn groendaken voorzien en zonnecollectoren voor de productie van warm water. Een groot gedeelte van het regen- en afvalwater wordt gerecupereerd.

  • OM/AR_Abeelstraat
    1/3
  • OM/AR_Abeelstraat
    2/3
  • OM/AR_Abeelstraat
    3/3

samenwerking
DS-Engineering (stabiliteit)
BOTEC (technieken)
Macobo (EPB, veiligheidscoördinatie)
THV ACH-Bouw Floré Gandot (aannemer)

t.e.m. oktober 2018 uitgevoerd onder naam van OMGEVING