Prins Kavellei

Brasschaat

Het inbreidingsproject aan Prins Kavellei omvat de bouw van 19 sociale woningen ter vervanging van een aantal leegstaande bedrijfsgebouwen tussen de lintbebouwing aan Prins Kavellei en het kasteeldomein Torenhof. Het project wordt in het kader van een CBO-procedure (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) in een bouwteam onder leiding van Van Roey gerealiseerd.

opdrachtgever
Van Roey nv

fase
gerealiseerd

oppervlakte
2.030 m²

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Het inplantingsplan vloeit voort uit het scherpstellen van een aantal stedenbouwkundige concepten en resulteert in een configuratie van woningclusters die morfologisch aansluiten op de korrel van de naburige bebouwing aan Prins Kavellei. Het aansluiten van de nieuwe tuinen op de achterkanten van deze buurpercelen vermijdt verrommeling en definieert een eenvoudige ontsluiting van het woonerf langs de noordelijke grens van het projectgebied, dat in het westen aantakt op Prins Kavellei. Door deze oriëntatie krijgen de tuinen een zuidoostelijke tot zuidwestelijke oriëntatie, terwijl de voorgevels zoveel mogelijk naar de ‘groene wand’ van het kasteeldomein gericht zijn.

OM/AR Prins Kavellei

De woonclusters zijn opgebouwd uit drie of vier grondgebonden woningen. De tussenruimtes doen dienst als parkeerpleintjes voor zowel bewoners als bezoekers en organiseren de ontsluiting naar de individuele tuinen en fietsenbergingen. Het volume in de noordwestelijke hoek van het projectgebied is een meergezinsgebouw met vier woonentiteiten, dat als een poort tot de nieuwe woonbuurt fungeert. Ter hoogte van de bomendreef van het kasteeldomein verbreedt het openbaar domein zich als omkeerpunt. Deze verbreding maakt ook een trage verbinding met Prins Kavellei mogelijk. Voor de dakvormen is gekozen voor licht hellende daken, die per woningtype variëren maar onderling een coherent geheel vormen. De daken van de clusters parallel aan Prins Kavellei worden woning-overschrijdend geplaatst, zodat elke woning over een uniek dakprofiel beschikt en de gevel aan de zijde van het woonerf dynamisch overkomt.

samenwerking
Lambda Max (stabiliteit)
T-O-M (technieken)
2B-SAFE (EPB)
Van Roey (aannemer)