Schorshagen

Om de potentiële ruimtelijke kwaliteiten maximaal te kunnen benutten en de ontwikkelingen in het projectgebied Schorshagen in Duffel in goede banen te leiden, is bij aanvang van het ontwerpend onderzoek eerst een structuurschets opgemaakt voor het volledige woonuitbreidingsgebied.

opdrachtgever
Volkswoningen Duffel

fase
gerealiseerd

oppervlakte
 1.775 m²

 

OM/AR Volkswoningen Schorshagen

Het open rasterlandschap is in dit geval de grootste ruimtelijke kwaliteit die kan bijdragen tot een aangename nieuwe woonwijk. Het ontwerp zet in op een maximale (visuele) relatie met dit achterliggend open landschap. Terwijl het aantal nieuwe aantakkingen op de bestaande weginfrastructuur minimaal is, wordt de publieke ruimte tussen de woningen van gevel tot gevel ingericht als woonerf. De architecturale uitwerking van de woningen refereert naar de landbouwkassen die veelvuldig aanwezig zijn in de omgeving. De dakvorm benadrukt bovendien de individualiteit van elke woning. De woningen zijn compact en optimaal georiënteerd en de dakvormen lenen zich uitermate tot plaatsing van zonnecollectoren en fotovoltaïsche panelen.

samenwerking
Herelixka (technieken)
DS engineering (stabiliteit)
Vicave (EPB)