Trots op onze bijdrage aan ‘Wetteren Breekt Uit’

De nieuwe kerktuin in Wetteren zal één van de eerste realisaties zijn van de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’, gelanceerd door de Vlaams overheid in 2018.

“Om de doelstelling ‘Wetteren aan de Schelde: een hechte band’ op het terrein te realiseren werd in 2018 een nieuw gemeentehuis en een nieuw stadsdeel ontwikkeld tussen de Schelde en de Markt met fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde. Om de verbondenheid tussen de Markt, het nieuwe plein Rode Heuvel en de Schelde te verhogen, worden een aantal gebouwen die in het centrum van Wetteren erg dicht bij de kerk staan, afgebroken en zullen samen met de omliggende ruimte worden onthard. Op die manier ontstaat meer publieke ruimte die een cruciale en groene verbinding vormt tussen de Markt en de Schelde en komt de architectuur van de kerk beter tot haar recht en wordt een groene stapsteen gelegd in de verstedelijkte doortocht van de Schelde door Wetteren.”  (tekst omgeving.vlaanderen.be)

OM\AR architecten ontfermt zich over het complexe sloopdossier en  participeert mee in de coördinatie van de keermuur die voorkomt dat de grond langs de kerk zou inkalven.

De uitvoering is voorzien in het najaar van 2020.