Oplevering fase 1 OC Sint Rafaël

Op donderdag 30 september werd de eerste fase van het orthopedagogisch centrum Sint Rafaël in Brecht opgeleverd. Binnenkort zullen de 6 leefgroepen hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

Gezien het specifieke profiel van de toekomstige bewoners werd getracht om zoveel mogelijk huiselijkheid onder te brengen in een zo robuust mogelijk fysiek kader. Op deze manier realiseren we een veilige, aangename, tactiele woonomgeving die indruist tegen het stereotiepe beeld van de klinische instelling.

Begin 2022 starten we aan fase 2 waarbij er nog 2 paviljoenen gerealiseerd zullen worden voor het huisvesten van 4 leefgroepen.