winnaar architectuurwedstrijd ‘Dompelpark’

OM/AR wint onder de naam OMGEVING de wedstrijd Dompelpark in samenwerking met  Building Concepts in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Helpt Elkander’. Het betreft het realiseren van 90 sociale woningen aan de rand van Waregem. Het gevraagde programma werd slim ingepast op de site zodat er meer ruimte vrijkomt voor het park.
Langs de contouren van het Dompelpark worden mooie en eenvoudige woningen en appartementen ontworpen. Deze zijn fijn gedetailleerd in baksteenarchitectuur.