bureau

OM/AR staat voor omgevingsgerichte architectuur, waarbij omgevingsgericht verwijst naar de fysische, sociale, en culturele omgeving. Het is architectuur die rekening houdt met de gebruikers, maatschappelijke condities, duurzaamheid en (historische) context.

OM/AR streeft ernaar in elke interventie de eigenheid van de plek te vatten, expliciteren en opnieuw te laten ademen.  De ontwerpen van OM/AR bouwen steeds voort op de aanwezige ruimtelijke en sociologische dimensies. Dit resulteert, zonder experimenteel of iconisch te werk te gaan, in projecten die in dialoog gaan met hun omgeving. Projecten worden boven het functionele uitgetild waardoor verborgen visuele- en gebruikspatronen verschijnen die de fysieke grenzen van het project doorwaden. De verhalen van de binnenruimte worden vertaald naar het straatoppervlak waardoor een levendige architectuur ontstaat. Omdat ook de uiteindelijke realisatie het verschil maakt tussen een middelmatig of een duurzaam kwalitatief project, wordt niet ingezet op complexe, maar veeleer slimme details.

De belangstelling voor kernversterkende en contextuele architectuur die proportioneel inzet op weelde wordt in elk project geactiveerd door middel van strategische ontwerpbeslissingen die antwoord bieden op het geheel van randvoorwaarden en condities die eigen zijn aan een plek of situatie.

Zowel publieke gebouwen, herbestemmingsprojecten, restauratie- en renovatieprojecten, woningen, zorginstellingen en stedenbouwkundige studies op schaal van het bouwblok maken deel uit van het portfolio van OM/AR. Een grote luisterbereidheid en co-creatie zitten ingebakken in ons werk. Voor elk project wordt er een team op maat samengesteld dat met gepaste expertise het project zal opvolgen van het eerste plaatsbezoek tot en met de definitieve oplevering.

OM/AR kent haar oorsprong binnen het multidisciplinair ontwerpbureau OMGEVING. Vanaf november 2018 verzelfstandigde het werkveld architectuur en zullen de architectuuropdrachten verdergezet worden onder de naam OM/AR architecten.

team

Wim Mertens

architect | uitvoerend bestuur

Kaat Balcaen

architect en stedenbouwkundige | uitvoerend bestuur

Eef Van Meer

architect | uitvoerend bestuur

Marc Van Hove

architect | bestuur
elien bourgois

Elien Bourgois

architect

Nico Van Orshoven

ir. architect

Annelies Maeyens

ir. architect

Franky Larousselle

architect

Charlotte Materné

architect

Milo Keunen

architect en stedenbouwkundige

Margo Romanus

stagiair architect

Lynne Jansen

stagiair architect

Lieselotte Kesteloot

stagiair architect

Kris Wilmsen

stagiair architect